Turistické Informační centrum Nový Jičín

Kontaktní adresa

Informační centrum Nový Jičín
Masarykovo nám. 45/29
741 01 Nový Jičín
Kontakt do mobilu.

Nejbližší informační centra


Otevírací doba v roce 2024

Po – Pá: 8:00 – 17:00, So – Ne: 9:00 – 16:00

Nabízíme

 • Služby TIC Nový Jičín
 • Turistické informační centrum zajišťuje:
 • poskytování všeobecných informací o městě Nový Jičín občanům a institucím
 • vydávání propagačních materiálů
 • propagaci města v odborných časopisech a publikacích
 • zastoupení města v regionálních a nadregionálních subjektech cestovního ruchu
 • prezentaci města na veletrzích cestovního ruchu v tuzemsku i zahraničí
 • rozvoj turistického ruchu, zprostředkování tuzemských a zahraničních styků
 • propagační předměty
 • Bezplatně nabízí informace o:
 • městských památkách
 • turistických zajímavostech
 • kulturních, společenských a sportovních akcích
 • historii a významných osobnostech města
 • ubytování
 • stravování
 • lokalizaci, pojmenování ulic
 • umístění organizací a služeb
 • vnitrostátních spojích autobusové i vlakové dopravy
 • spojích MHD
 • odkazech a kontaktech na jiná informační centra
 • Zprostředkovává:
 • prohlídky města s průvodcem
 • předprodej vstupenek
 • výlep plakátů
 • Prodává:
 • mapy zaměřené na Nový Jičín a region
 • knihy o Novém Jičíně a okolí
 • turistické a cykloturistické mapy
 • propagační materiály, letáky a brožury
 • pohlednice, drobné propagační materiály
 • turistické známky, turistické vizitky

Poslední aktualizace: