Pravidla serveru

Provozní a obchodní podmínky ver. 20150421

Server www.icka.cz (dále také icka.cz) udržuje aktuální databázi turistických informačních center, městských informačních center, kulturních informačních center, dále jen IC na území České republiky. Informace jsou pravidelně každoročně aktualizovány. Provozovatelem serveru je společnost Atthero s.r.o. IČ: 02120224.

Uveřejnění IC

Pro uveřejnění záznamu o IC je nutné dodržet následující pravidla:

  1. Použít oficiální název IC případně doplňující název (pro název IC platí, že pokud máte uvedeno jen Informační centrum případně IC, doplňuje se za název město. příklad:IC Tábor, Informační centrum Žatec, ...),
  2. uvést úplnou adresu IC (ulice, město, PSČ), popkud se jedná o obec, vyplňuje se do pole ulice názva obce s číslem popisným nabo evidenčním
  3. uvést základní a kontaktní informace o IC (telefon, fax, e-mail, URL adresu), v případě, že máte více telefonů, uvádí se s oddělovačem čárkou. Příklad: 225 222 225, 265 225 232, ... to samé platí pro fax, e-mail případně i URL adresu. Telefony uvádějte s předvolbou +420 123 456 789
  4. vložit alespoň jeden obrázek exteriéru IC (foto na šířku, zobrazující místo IC tak jak ho uvidí návštěvník), případně další obrázky interiéru, atp.,
  5. lokalizovat správnou polohu IC na mapě,
  6. uvést aktuální návštěvní hodiny pro danou sezónu nebo turistickou sezónu,
  7. uvést alespoň základní nabízené služby IC,
  8. pokud jste členové ATIC, označit tuto skutečnost.
Provozovatel serveru icka.cz může odmítnout uveřejnění záznamu IC pokud tyto informace nejsou úplné, porušují obecnou etiku nebo nedošlo k jejich pravidalné aktualizaci provozovatelem IC.
Uveřejnění v databázi serveru je bezplatné, nepodléhá žádným vstupním platbám ani žádným dalším platbám za uveřejnění záznamu. Informace o IC jsou distribuovány na další spolupracující servery.
Provozovatel IC může odmítnout uveřejnění IC v databázi serveru icka.

API, databáze IC

Provozovatel serveru nabízí API k přístupu k informacím o IC, případně prodej DB s její budoucí průběžnou aktualizací po dobu 5 let od prodeje DB s následnou možnou aktualizací dat. Využití API je placenou službou ve výši 999,- Kč / ročně.

Veškteré informace na serveru podléhají autorskému zákonu.